දෙවියන් මනුෂ්‍යයා මැවීමෙහි පරමාර්ථය වෘත්තියක නියැළෙමින් සමාජය ගොඩනැංවිමෙහි යෙදීමටය. බොහෝ දෙනෙකුගේ ජීවිතයෙන් අර්ධයක් පමණ ගෙවන්නේ කාර්යාලයේ බැවින් දේව මෙහෙවර සඳහා ස්වකීය වෘත්තිය යොදාගැනීමට ද කි‍්‍රස්තු කෙන්ද්‍රි වෘත්තිමය ආචාරධර්ම මගින් දේව රාජ්‍යයේ වටිනාකම් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට ද අත්වැලක් සපයයි.