Courses: April – July 2023

img

පන්ති කාමරය තුළ | අන්තර්ජාලය හරහා |මිශ්‍ර ශික්ෂණ මාධ්‍ය

 

ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ දෙමළ පාඨමාලා පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා පහත බලන්න.

ලියාපදිංචි විමසීම් සඳහා CTS ක්ෂණික දුරකථන අංකය: 0755 227 997

ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා

https://www.cts.lk/wp-content/uploads/2023/03/2023-Term2-English-2000x2800.png
Scholarships

සිංහල පාඨමාලා

https://www.cts.lk/wp-content/uploads/2023/03/Term-2-Sinhala-2000x2800.png
ශිෂ්‍යත්ව

දෙමළ පාඨමාලා

https://www.cts.lk/wp-content/uploads/2023/03/2023-Term2-Tamil-2000x2800.png
புலமைப்பரிசில்

පුවත් පත්‍රිකාවට දායක වන්න

To get more updates subscribe to our newsletter
සිංහල