செப்செம்பர் - டிசெம்பர் 2022 இற்கான பாடநெறிகள்

img

பௌதீகநிலை | இயங்கலை | கலப்புமுறை

 

ஆங்கிலம், தமிழ், சிங்கள மொழிகளில் மேலதிக விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ள கீழே காணவும்.

பாடநெறி பதிவுகள் தொடர்பான விசாரணைகளுக்கான CTSஇன் தொடர்பு இலக்கம் : 0755227997

ஆங்கில பாடத்திட்டம்

https://www.cts.lk/wp-content/uploads/2022/06/English-2000x2800.png

சிங்கள பாடத்திட்டம்

https://www.cts.lk/wp-content/uploads/2022/06/Sinhala-2000x2800.png

தமிழ் பாடத்திட்டம்

https://www.cts.lk/wp-content/uploads/2022/06/Tamil-2000x2800.png

இணைக்கப்பட்டோருக்கான செய்திமடல்

மேலும் தகவல்களை பெற எங்கள் இணைக்கப்பட்டோருக்கான செய்திமடலில் இணைக
தமிழ்